Asfalttihuolto Oy:n toiminnanjohtaja Kari Hujanen ja
HKR:n rakennusmestari Juha Palm tarkastamassa Poliisimajalaisten
maja-alueen kautta kulkevaa uutta asfalttitietä 8.7.2004.

Poliisimajalaiset, kesäkotiyhdistys, sotainvalidit ja kaupunki sopivat Kyyluodontieltä alkavan ulkoilutien ja siitä maja-alueella jatkuvan asfalttitien kunnostamisesta jo kevätkesästä 2004. Työt alkoivat maanantaina 5.7. katselmuksessa. Tiistaina ajettiin tien perustaksi 0-32 mm:n soraa tarpeellisiin kohtiin. Torstaina 8.7. aamusta Asfalttihuolto Oy:n koneet saapuivat ja pinnan tekeminen alkoi.